Monday, May 10, 2010

Kaedah Pengendalian Mayat Pesakit AIDS Di Malaysia

Keputusan :

a. Mayat pesakit AIDS tidak termasuk dalam kategori yang diberi pengecualian dari dimandikan dan dikapankan. Tidak termasuk dalam kategori boleh diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayamum. Oleh itu mayat pesakit AIDS wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan seperti mayat orang Islam yang lain.

b. Pengurusan mayat (jenayah) pesakit AIDS hendaklah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti memakai sarung tangan, muka dan mencuci tangan dengan Clorox.

Keputusan Muzakarah JK Fatwa
19 Februari 1992 • Muzakarah Kali Ke-29

No comments:

Post a Comment