Wednesday, May 5, 2010

Apa Itu Ilmu Fardhu 'Ain?

Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu agama yang (hukum mempelajarinya) fardu ain?

Jawapan:

Setiap mukallaf diwajibkan mempelajari suatu kadar ilmu agama yang dia perlu tahu, ianya terdiri daripada akidah, bersuci, solat, puasa, zakat bagi orang diwajibkan untuk mengeluarkannya, haji bagi orang yang berkemampuan, maksiat-maksiat hati, tangan, mata dan sebagainya.

Allah SWT berfirman: “Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui”.
- [Surah al-Zumar: 9]

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Menuntut ilmu agama (yang daruri atau teras itu) adalah wajib ke atas setiap muslim”.
- [Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi]


Pena Penyusun Oleh: Mohd Rasyiq Alwi Bin Mohd Alwi

No comments:

Post a Comment