Friday, May 28, 2010

Mengawet Mayat

Mengawet mayat atas sebab-sebab yang mendesak, hukumnya adalah harus.

Keputusan Muzakarah JK Fatwa
11 Oktober 1993 • Muzakarah Kali Ke-33

No comments:

Post a Comment