Wednesday, May 20, 2009

Dosa Dan Hukuman Allah

Mewartakan kepada kami Harun bin 'Abdullah Al-Hammal; mewartakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad; mewartakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Ishaq, dari Abu Juhaifah, dari 'Ali, dia berkata:

Rasulullah saw. bersabda:- "Barangsiapa melakukan dosa di dunia, lalu dia dihukum kerananya, maka Maha Adil Allah dari melipat-gandakan hukumanNya atas hambaNya. Dan barangsiapa berbuat dosa di dunia, lalu Allah menutupi dosa itu darinya, maka Maha Mulia Allah dari kembali pada sesuatu yang telah Dia maafkan."

- Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 3. Hadis Nombor 2604.

No comments:

Post a Comment