Tuesday, May 26, 2009

Kata-Kata Dari Imam Ghazali

Empat Perkara Yang Hanya Dapat Dihargai Nilainya Oleh 4 Kategori Manusia :

1) Nilai Kehidupan Hanya Dapat Dihargai Oleh Simati,

2) Nilai Kesihatan Hanya Dapat Dihargai Oleh Pesakit

3) Nilai Usia Muda Hanya Dapat Dihargai Oleh Si Tua

4) Nilai Kekayaan Hanya Dapat Dihargai Oleh Si Fakir.

No comments:

Post a Comment