Friday, May 29, 2009

Halal Dan Haram Yang Nyata

Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 1006:-

Dari Nukman bin Basyir r.a., katanya Nabi saw. bersabda:

"Yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata dan antara keduanya beberapa perkara yang diragukan. Barangsiapa meninggalkan apa yang diragukan tentang dosanya, biasanya orang itu meninggalkan pula apa yang sudah nyata berdosa. Dan siapa yang berani , melakukan apa yang masih diragukan tentang dosanya, dikhuatirkan ia jatuh pada perkara yang nyata dosanya. Segala macam maksiat adalah larangan Allah. Barangsiapa bermain-main sekitar larangan Allah, dikhuatirkan ia akan jatuh ke dalamnya."

No comments:

Post a Comment