Thursday, June 11, 2009

Bersengketa Membolot Harta

Dari Muhammad bin Ibrahim r.a katanya Abu Salamah bercerita kepadanya, bahawa Abu Salamah bersengketa dengan kaumnya perihal tanah. Lalu dia pergi kepada Aisyah r.a mengadukan hal itu kepadanya.

Kata Aisyah: "Hai Abu Salamah! Jauhilah perkara (sengketa mengenai) tanah. Kerana Rasulullah s.a.w telah bersabda: Siapa merampas sejengkal tanah, dikalungkan Allah kepadanya kelak di hari kiamat tujuh lapis bumi.”

(Muslim)

No comments:

Post a Comment