Saturday, June 27, 2009

Keberkatan Bagi Pembaca Surah Al-Kahfi

Dari Al Barra' r.a., katanya: "Ada seorang lelaki membaca surah Al Kahfi, dan didekatnya ada seekor kuda tertambat dengan tali panjana. Tiba-tiba datang awan menyelubungi tempat orang itu, sehingga kuda tersebut berputar-putar di tambatannya lalu lari. Ketika hari telah pagi, orang itu mendatangi Nabi saw., lalu ku ceritakannya kepada beliau peristiwa yang dialaminya itu. Sabda Nabi saw. "Itulah 'Iflkinllh' (para malaikat turun membawa ketenangan dan rahmat) bagi pembaca Al Quran."

Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 0765

No comments:

Post a Comment