Friday, October 23, 2009

Bantuan Kita Untuk Si Mati

Soalan:-

Suami saya baru meninggal sebulan yang lalu. Selain berdoa, apakah lagi perkara-perkara yang dapat saya lakukan untuk membantu arwah di alam barzakh? Sekian , terima kasih.

Jawapan:-

a) Berdoa dan memohon ampun untuknya

b) Memberi infak dan bersedekah untuknya; termasuk infak jariah, wakaf dan sebagainya.

c) Berpuasa ganti untuknya atau membayar fidyah.

d) Melunasi hutangnya

e) Melakukan haji untuknya

Perkara di atas telah disepakati oleh sekelian ulamak bahawa ia akan sampai kepada si mati dan memberi manfaat kepadanya di alam barzakh jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh harap kepada Allah SWT. Adapun membaca al-Quran dan berzikir untuk si mati, para ulamak berikhtilaf. Jumhur ulamak berpendapat; ia sampai kepada si mati terutama jika diikuti dengan berdoa selepasnya. Ada sebahagian ulamak berpendapat; ia tidak sampai.

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

No comments:

Post a Comment