Friday, October 30, 2009

Doa Memohon Diberikan Kuasa

Kerana pentingnya kuasa untuk melaksanakan Syari’at Allah dan tuntutan agama Islam, maka Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. agar berdoa memohon diberikan kuasa. Allah berfirman:“Wahai Tuhanku! Masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolongku”.
- (Al-Isra’: 80)

Menurut ulamak-ulamak Tafsir (antaranya Imam Qatadah, Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir), Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad s.a.w. memohon kekuasaan kerana hanya dengan kekuasaan, baginda akan dapat melaksanakan Kitab Allah, hudud-hududNya, perkara-perkara yang difardhukanNya dan membantu menegakkan agama Allah.
- (Lihat; Tafsir Ibnu Kathir, surah al-Isra’, ayat 80)

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

No comments:

Post a Comment