Friday, October 23, 2009

Membaca Ummul Kitab

Hadith :
Daripada Ubadah bin as-Samit r.a, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : “Sesiapa yang mengerjakan satu solat yang ia tidak membaca padanya Fathatul Kitab, maka solat itu kurang, kurang, tidak sempurna.”

- Muslim dan Abu ‘Uwanah

Huraian:-

Membaca surah al-Fatihah merupakan salah satu daripada 13 rukun solat. Surah tersebut mestilah dibaca dengan makhraj yang betul. Barulah hati akan mengikuti dan memahami makna setiap kalimah yang terucap.

Misalnya apabila dibaca ayat keempat dari Surah al-Fatihah yang bermaksud: "Tuhan yang memiliki hari Akhirat." Maka tergambar segala kekalutan, kesibukan dan huru-hara manusia yang bersesak di padang Masyhar. Terasalah akan kekerdilan dan kelemahan diri di sisi Allah SWT.

Apabila membaca ayat kelima dari surah al-Fatihah yang bermaksud : "Engkaulah yang ku sembah dan Engkaulah tempat ku bermohon." Bererti kita telah memberikan kesetiaan dan pengabdian hanya kepada Allah, bukan menjadi penyembah hawa nafsu atau selainnya.

Ringkasnya membaca surah al-Fatihah dalam solat adalah wajib. Ia tidak boleh dipandang ringan kerana dengan bacaan tersebut menjadikan diri kita insaf, sekaligus menjamin kita daripada lalai di dalam solat.

No comments:

Post a Comment