Monday, October 12, 2009

Orang Yang Mati Dalam Keadaan Syirik

Dalil Bahawa Orang Yang Mati Dalam Keadaan Syirik Kepada Allah Merupakan Penghuni Neraka. Mereka Tidak Akan Dikeluarkan Dengan Apa Jua Cara Sekalipun:-

Hadis Al-Musayyab bin Hazn r.a katanya: Rasulullah s.a.w menziarahi Abu Talib di saat-saat beliau tenat menghadapi sakaratul maut. Baginda dapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umaiyyah bin Al-Mughirah turut berada di sana.

Rasulullah s.a.w bersabda: "Pak cik! Ucaplah Dua Kalimah Syahadat, aku akan menjadi saksi kamu di hadapan Allah SWT". Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mencelah: "Wahai Abu Talib, Sanggupkah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib?"

Rasulullah s.a.w tidak berputus asa malah tetap mengajarnya mengucap Dua Kalimah Syahadat serta berkali-kali mengulanginya. Sehinggalah Abu Talib menjawab sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahawa dia tetap bersama dengan agama Abdul Muttalib malah enggan mengucapkan Kalimah Syahadat.

Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Allah, aku akan pohonkan keampunan dari Allah untukmu; sehinggalah Allah menurunkan ayat yang bermaksud: Tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang syirik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Telah nyata bagi mereka bahawa orang-orang syirik itu adalah ahli Neraka.

Firman Allah bersempena dengan peristiwa Abu Talib yang bermaksud: "Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayat iaitu petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya iaitu menurut undang-undang peraturanNya dan Dia jualah yang lebih mengetahui siapakah orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat petunjuk memeluk Islam."Terjemahan Sahih Muslim

No comments:

Post a Comment