Friday, April 9, 2010

Bersyukur

“Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur. Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab.”

- Hadis riwayat Ahmad dalam Musnah Ahmad pada bab Awal Musnad Ahli Kufah: Baki Hadis al-Nu’man bin Basyir r.a.

Dipetik dari Majalah Solusi

No comments:

Post a Comment