Wednesday, April 28, 2010

Buat Umrah Tidak Ikut Tertib

Soalan:

Saya ada sedikit persoalan tentang haji dan umrah. Situasinya adalah berikut ” Jika melakukan umrah tiab-tiba dia tidak ikut tertib, sah tak umrahnya?”

Jawapan:

- Rukun umrah ialah:
(1) Ihram.
(2) Tawaf.
(3) Saie.
(4) Cukur atau gunting.
Dan mestilah dilakukan secara TERTIB.

- Jika cukur sebelum tawaf atau sebelum saie, maka hendaklah membayar dam takhyir (kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 miskin seorang 2 cupak). Dan hendaklah cukur balik selepas selesai tawaf dan saie.

Kesimpulannya, tidak tertib dalam amalan umrah tidak menyebabkan batal umrahnya. Tetapi rukun itu tidak sah dan mesti diulangi balik.

Wallahu A’lam

Jawapan asal penulis di Al-Ahkam.Net

No comments:

Post a Comment