Sunday, April 11, 2010

Makkah Al-Mukarramah Sebagai Tanah Haram

Istilah “Tanah Haram” ini bukanlah menggambarkan sesuatu yang bersifat haram, terlarang atau kebencian, tetapi ia sebenarnya dimaksudkan dalam literature bahasa Arab sebagai “Al-Hurmah” yang membawa maksud 'Penghormatan'.

Tanah Haram Makkah mempunyai beberapa hukum khas yang memberi nilai tambah kepada keistimewaannya.

1. Larangan memasuki Kota Makkah bagi bakal Haji dan Umrah kecuali dengan Berihram.

Rasulullah s.a.w. menetapkan miqat makaniyy (tempat dan niat ihram haji dan umrah) bagi setiap penjuru jalan ke Makkah dan kemudian bersabda: “Semua miqat (yang telah ditentukan itu) adalah bagi penduduk kawasan tersebut dan mereka yang melintas melaluinya daripada kalangan bakal haji atau umrah.”
- Riwayat Imam al-Bukhari, hadis 1524

Justeru, sesiapa yang melintasi miqat tanpa berihram, hukumnya berdosa dan dikenakan dam (denda) dengan menyembelih seekor kambing. Sebaliknya menurut Imam al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalaniyy dalam Fath al-Bariyy menyatakan keharusan memasuki Makkah dengan tidak berihram dengan tujuan yang lain, bukan untuk melakukan haji atau umrah.

2. Larangan bagi orang kafir memasuki Kota Makkah.

Allah SWT telah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haraam sesudah tahun ini (9 Hijrah); dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurniaNya, jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.
- Surah At-Taubah : Ayat 28

3. Boleh melakukan solat pada bila-bila masa di bumi Makkah.

Terdapat lima waktu yang dilarang daripada melakukan solat, menurut para fuqaha. Namun, Imam Syafii dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat boleh melakukan solat sunat dan tawaf pada bila-bila masa di Makkah tanpa ada waktu yang dilarang. Daripada Jabir bin Mut’im bahawasanya Nabi s.a.w. pernah bersabda: “Wahai Bani Abd Manaf. Jangan kamu tegah seseorang daripada melakukan tawaf di Baitullah dan bersolat pada mana-mana waktu yang dikehendakinya malam atau siang”.
- [Lihat Sunan al-Tirmizi: 868, dan Sahih al-Tirmizi 1/259 : 688-875]

4. Tahiyyah (penghormatan) bagi Kaabah adalah melakukan tawaf.

Tahiyyah bagi semua masjid ialah dengan melakukan solat Tahiyyat al-Masjid, manakala tahiyyah Kaabah pula ialah tawaf.

5. Larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya sewaktu membuang air.

Antara keistimewaan hukum Makkah adalah haram menghadapnya atau membelakanginya ketika membuang air. Daripada Abu Ayyub al-Ansari bahawasanya Nabi s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud: “Apabila seseorang daripada kamu duduk untuk membuang air, maka jangan kamu menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Hadaplah ke arah Timur atau Barat.”
- Hadis riwayat Al-Bukhari : 144

Author: Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman
Dipetik dari Majalah Solusi

No comments:

Post a Comment