Monday, September 28, 2009

Kacaunya Fikiran Ketika Solat

Allah SWT telah berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam solatnya"
- [Al-Mukminun : 1-2]

Ketika Nabi s.a.w. melihat orang yang tidak sempurna solatnya dan tidak thuma'ninah dalam melaksanakannya, beliau menyuruhnya untuk mengulangi solatnya, beliaupun bersabda: "Jika engkau hendak mendirikan solat, sempurnakanlah wudhu, lalu berdirilah menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram), lalu bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam posisi rukuk, lalu bangkitlah (berdiri dari rukuk) sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam posisi sujud, lalu bangkitlah (dari sujud) sampai engkau tenang dalam posisi duduk. Kemudian, lakukan itu semua dalam semua solatmu"
- [Al-Bukhari, kitab Al-Adzan 757, Muslim kitab Ash-Shalah 397]

Jika anda sedar bahwa anda sedang solat di hadapan Allah SWT dan bemunajat kepadaNya, maka hal itu akan mendorong anda untuk khusyuk dan konsentrasi ketika solat, syaitan pun akan menjauh dari anda sehingga selamatlah anda dari bisikkannya. Jika dalam solat anda terasa banyak godaan, tiuplah tiga kali ke sebelah kiri dan memohonlah perlindungan Allah (tiga kali) dari godaan syaitan yang terkutuk, insyaAllah hal ini akan membebaskan anda.

Nabi s.a.w. pernah menyuruh salah seorang sahabatnya melakukan itu, ketika orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menyelinap diantara diriku dan solatku serta bacaanku, ia mengacaukan solatku"
- [Muslim, kitab As-Salam 2203 dari hadits Utsman bin Abu Al-Ash]

Anda tidak perlu mengulangi solat kerana godaan, akan tetapi hendaknya anda sujud sahwi jika anda telah terlupa melakukan apa yang diwajibkan itu. Misalnya, anda tidak melakukan tasyahud awal kerana lupa, atau tidak membaca tasbih ketika rukuk atau sujud kerana lupa, atau anda ragu bilangan rakaat ketika solat umpamanya, maka anggaplah bilangan rakaat yang sedikit, lalu sempurnakanlah solat, kemudian sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Contohnya jika dalam solat Maghrib anda ragu apakah baru dua rakaat atau sudah tiga rakaat, maka anggaplah itu baru dua rakaat lalu sempurnakan, kemudian sujud sahwi dua kali sebelum salam, kerana demikianlah yang diperintahkan Nabi s.a.w.


Author : Syaikh Abdul Aziz bin Baz

No comments:

Post a Comment