Sunday, September 6, 2009

Meskipun Solat Telah Akhir Waktu

Dikhabarkan daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:-”Sesiapa mendapatkan solat di dalam waktunya satu rakaat bererti dia telah mendapatkannya seluruhnya.”

- (al-Bukhari)

No comments:

Post a Comment