Saturday, September 26, 2009

Mutiara Kata

Isa Al-Masih berkata: "Engkau sesungguhnya tidak akan memperoleh apa yang engkau sukai, selain dengan kesabaranmu atas apa yang tidak engkau sukai".

Ali r.a berkata: "Sabar itu dari iman, adalah seperti kedudukan kepala dari tubuh, tidak ada tubuh bagi orang yang tidak mempunyai kepala. Dan tidak ada iman, bagi orang yang tiada mempunyai kesabaran".

Hamka berkata: "Berkawan dengan orang yang tidak berilmu tetapi hidup dalam kalangan orang-orang yang berilmu, lebih baik daripada berkawan dengan orang berilmu tetapi hidup di dalam kalangan orang yang bodoh-bodoh".

No comments:

Post a Comment