Wednesday, November 11, 2009

Amanah Dalam Memegang Jawatan

Dari Abu Dzar r.a., katanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: "Ya, Rasulullah! Apakah anda tidak hendak mengangkat ku untuk memegang suatu jabatan pemerintahan?". Lalu beliau menepuk bahu ku dengan tangan beliau seraya berkata, "Hai, Abu Dzar! Engkau ini lemah. Sedangkan pekerjaan itu adalah amanah, yang pada hari kiamat kelak dipertanggung-jawabkan dengan risiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik."

- Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 1793.

No comments:

Post a Comment