Friday, November 13, 2009

Cara Mengucapkan Doa

Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapanya r.a. katanya: "Seorang 'Arab dusun datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata: "Ya, Rasulullah! ajarkanlah kepada ku kalimat (zikir) untuk ku baca." Sabda beliau, "Bacalah:
'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, Allahu akbar kabiiran wal hamdu lillaahi katsiiran wa subhaanallaahi rabbil 'alamin, laa hawla ku laa quwata illabillaahil 'azizil hakim'
(Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Tunggal Dia, tiada sekutu bagiNya; Allah Maha Besar sempurna besar, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyakNya, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.)

Lalu kata-orang itu berkata: "Kalimat ini semuanya untuk Tuhan semata; yang mana untukku?" Sabda beliau: "Bacalah:
Allahummaghfir li, warhamni, wahdini, warzuqni"
(Wahai Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, pimpinlah aku, dan berilah aku rezeki).

- Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2318.Dari Abu Malik Al Asyjai, dari bapanya r.a. katanya: "Apabila seorang lelaki masuk Islam, Nabi saw. mengajarinya solat, kemudian beliau menyuruhnya mendoa dengan kalimat ini:
Allahummaghfir li warham ni, wahdini wa 'aafini, warzuqni."
(Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, pimpinlah aku, 'afiatkanlah aku dan berilah aku rezeki)

- Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2319.Dari Abu Malik, dari bapanya ra., bahawasanya dia mendengar Nabi saw bersabda ketika seorang laki-laki datang bertanya kepada beliau, katanya: "Ya, Rasulullah! Bagaimana caranya aku mengucapkan doa, bila memohon kepada Tuhanku?" Sabda beliau, "Bacalah: Allahummaghfir li. Warhamni, wa 'aafini, warzuqni
(Wahai Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, sihatkanlah aku dan beri rezekilah aku) lalu beliau mengumpulkan anak jari beliau selain ibu jari. Dalam (keempat) kata-kata ini, sudah terkumpul urusan dunia dan akhirat mu."

- Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2320.


Dari Abdullah r.a. katanya: "Pada suatu waktu Ummu Habibah, isteri Nabi saw. mendoa: "Wahai, Allah!. Panjangkanlah usiaku bersama-sama dengan suamiku Rasulullah saw., dan dengan bapaku Abu Sufyan, dan dengan saudara ku Mu'awiyah." Maka bersabda Nabi saw., "Engkau memohon ajal yang sudah pasti (tidak dapat diubah), memohon jumlah hari yang sudah ditetapkan hitungnya, serta rezeki yang sudah dibagi-bagi, yang tak dapat disegerakan sebelum tiba waktunya, dan tak dapat diundur sedikit jua pun dari waktu yang telah ditetapkan semula. Seandainya engkau Mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari seksa neraka atau dari seksa kubur, itu lebih baik dan lebih bagus."

- Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2286.

No comments:

Post a Comment