Thursday, November 12, 2009

Sembahyang Memakai Minyak Wangi Beralkohol

Jika seseorang memakai minyak wangi beralkohol semasa bersolat adalah tidak menjadi masalah. Hukumnya adalah harus dan sah solat yang dia kerjakan. Ini kerana bukan semua alkohol adalah najis. Para ulama menyebut alkohol najis berdasarkan hadith Nabi s.a.w. yang memberi isyarat bahawa arak itu najis. Ia diambil dari ayat Al-Quran yang menyebut:

"arak, tenung dan tilik nasib , lemparan kayu nasib adalah kekotoran ('risj') dari hasil kerja syaitan."
- (Al-Maidah:90)

Dari hadith oleh Abu Tha'laba al-Khushani di dalam sohih al-Bukhari dan Muslim:
"Aahai Nabi Allah, kami tinggal di tanah ahli kitab, bolehkah kami makan dan minum di dalam bekas mereka?" Nabi membalas "Sekiranya kamu mendapati bekas selain bekasan mereka, maka jangan menggunakannya, sekiranya kamu gagal mendapatkan selainnya, maka hendaklah kamu basuh bekas itu dahulu dan kemudian makanlah menggunakannya."

Benar lebih 70 peratus atau lebih dalam arak adalah alkohol, tetapi ia jenis "denatured alcohol" yang telah diproses untuk tujuan memberikan kemabukan.

Adapun alkohol yang terdapat dalam minyak wangi adalah bukan jenis ethanol yang sama dengan apa yang terdapat di dalam arak, ia menggunakan 'absolute ethanol' iaitu jenis alkohol dengan hanya sedikit air dan campuran lain.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Perfume )

No comments:

Post a Comment