Wednesday, February 24, 2010

Hadiah Berbanding Sedekah

Ketahuilah bahawa pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak akan berkembang di sisi Allah SWT (tidak mendatangkan kebaikan).

Sebaliknya, sesuatu pemberian Sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah SWT semata-mata, mereka yang melakukannya beroleh pahala berganda-ganda.

No comments:

Post a Comment