Sunday, February 7, 2010

Penawar Syifa Untuk Down Syndrome

Surah-surah yang dibaca untuk kesihatan anak-anak DOWN SYNDROME

Surah Qasas 28 ; Ayat 29-40

Surah Ghafir 40 ; Ayat 41 - 55

Surah A'raaf 7 ; Ayat 143 - 149

Surah Isra 17 ; 79 - 94

Rujukan:
Dari Siaran Astro, Perubatan Syifa Al-Hidayah

No comments:

Post a Comment