Friday, February 26, 2010

Menghabiskan Bacaan Al-Quran Dalam Masa Seminggu

Sahabat ternama seperti Saidina Uthman, Zaid bin Thabit dan Ibnu Mas’ud menghabiskan bacaan al-Quran dalam masa seminggu. Mereka menggunakan kaedah seperti berikut:

# Malam Jumaat, membaca surah al-Baqarah hingga surah al-Maidah.

# Malam Sabtu, membaca surah al-An’am hingga surah Hud.

# Malam Ahad, membaca surah Yusuf hingga surah Maryam.

# Malam Isnin, membaca surah Toha hingga surah al-Qasas.

# Malam Selasa, membaca surah al-Ankabuut hingga surah Sad.

# Malam Rabu, membaca surah surah at-Tanzil hingga surah ar-Rahman.

# Malam Khamis, membaca surah al-Waqiah hingga surah an-Nas.

Selain itu umat Islam disarankan membaca surah tertentu sebagai ulangan pada setiap hari iaitu surah Yasin, ad-Dukhan, al-Waqi’ah dan al-Mulk serta ditambah surah al-Kahfi dan Ali-Imran pada malam Jumaat.

Waktu utama membaca al-Quran ialah ketika dalam solat pada waktu malam, separuh akhir malam dan selepas Subuh.

No comments:

Post a Comment