Thursday, February 11, 2010

Tawakal Kepada Allah SWT

Dari 'Imran Ibnu Hushain r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak, akan masuk syurga tujuh puluh ribu orang umat ku tanpa diperiksa". Para sahabat bertanya:"Siapa mereka itu, Ya Rasulullah?". Jawab Rasulullah s.a.w.: "Mereka ialah orang-orang yang tidak berubat memakai jampi-jampi, tidak mempercayai suara burung (tathayyur), tidak berubat dengan tusukan besi panas (Kai) tetapi mereka tawakal kepada Tuhan mereka."

- Hadis Sahih Muslim Jilid 1. Hadis Nombor 0171.

No comments:

Post a Comment