Tuesday, February 23, 2010

Menggantung Ayat Al-Quran

Soalan:

Saya ada kemusykilan berkaitan dengan penggunaan ayat khat Al-Quran di rumah sebagai perhiasan seperti di kebanyakan rumah orang Melayu Islam di Malaysia. Adakah benar dakwaan penggunan perhiasan ayat khat di rumah tidak ubah seperti kita menggunakan tangkal dan adalah di larang di sisi agama Islam. Sekian, salam.

Jawapan:

Ada dua perbezaan dalam masalah ini:

Pertama:
Menggantung ayat al-Quran di dinding untuk tujuan perhiasan, untuk peringatan dan sebagainya; ia diharuskan. Ayat al-Quran ditulis di dinding-dinding masjid (termasuk Masjidil-Haram) dan tidak ada ulamak melarangnya. Malah di kain penutup Kaabah sendiri penuh dengan ayat-ayat al-Quran. Setakat ini kita tidak mendengar ada ulamak di dalam maupun di luar Arab Saudi membantahnya.

Kedua:
Menggantung ayat al-Quran dengan niat sebagai tangkal, pendinding atau azimat; ini menjadi khilaf di kalangan ulamak. Ada ulamak membenarkannya, namun jumhur ulamak hari ini melarangnya kerana ia termasuk dalam pengertian umum tangkal yang dilarang oleh Nabi s.a.w. dalam sabdanya; "Sesiapa menggantungkan tangkal, sesungguhnya ia telah mensyirikkan Allah"
(HR Imam Ahmad dan al-Hakim dari 'Uqbah bin 'Amir r.a.).

Dalam masalah ini, pandangan jumhurlah yang perlu diambil sebagai pegangan kerana ia menepati saranan hadis Nabi s.a.w. dan menutup jalan yang mendorong kita kepada Syirik.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Mauqif al-Islam Min al-Ilham Wa al-Kasyaf Wa ar-Rua ....., Dr. Yusuf al-Qaradhawi.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

No comments:

Post a Comment