Monday, February 22, 2010

Sengaja Membatalkan Puasa Qadha

Soalan:

Berdosakah kalau saya buka puasa qadha Ramadan kerana malas?

Jawapan:

Tidak boleh berbuka puasa/membatalkan qadha Ramadan, puasa nazar atau apa sahaja amalan wajib yang lain dengan sengaja, setelah memulakannya.

Sama seperti solat fardhu; di mana tidak dibenarkan berhenti selepas memulakannya, melainkan jika keadaan darurat.

Tetapi, boleh membatalkan puasa sunat bila-bila masa mengikut kehendak orang yang berpuasa itu. Begitu juga dengan amalan sunat yang lain.

Sesiapa yang pernah membatalkan puasa wajib hendaklah bertaubat kepada ALLAH dan jangan ulangi perbuatan itu. Walau bagaimanapun, dia tidak perlu membayar apa-apa kifarat.
- (Rujuk: Al-Mughni, jil:4, ms 412 dan al-Majmu', jil: 6, ms: 383).

Ustazah Sakinah

No comments:

Post a Comment