Tuesday, February 23, 2010

Tanda Orang Munafik

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, r.a katanya Nabi s.a.w. bersabda: "Ada empat perkara, barangsiapa terdapat pada dirinya lengkap keempatnya, itulah dia orang munafik sesungguhnya. Dan barangsiapa terdapat padanya satu perkara saja, maka ia termasuk munafik juga, hingga di tinggalkannya sifat yang satu itu:
1. Apabila dipercaya, dia khianat.
2. Apabila berkata, dia dusta.
3. Apabila berjanji, dia mungkir.
4. Apabila ia bermusuhan, dia sangat jahat."

- Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0028.

No comments:

Post a Comment