Sunday, January 25, 2009

SURAH AL-AHZAAB

33. SURAH AL-AHZAAB (73 ayat) – ‘GOLONGAN YANG BERSEKUTU’

DITURUNKAN DI MADINAH

Surah Al Ahzab adalah surah ke-33 dan terdiri atas 73 ayat, diturunkan sesudah surat Ali Imran. Dinamai Al Ahzab yang berarti golongan-golongan yang bersekutu kerana dalam surah ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan Al Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah.

POKOK-POKOK ISINYA:

1. KEIMANAN: Cukuplah Allah SWT sahaja sebagai Pelindung; takdir Allah SWT tidak dapat ditolak; Nabi Muhammad SAW adalah contoh dan teladan yang baik; Nabi Muhammad SAW adalah rasul dan nabi yang terakhir; hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui bila terjadinya kiamat.

2. HUKUM HAKAM: Hukum zhihar; kedudukan anak angkat; dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan nasab (pertalian darah); tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri; hukum-hukum khusus mengenai perkahwinan Nabi dan kewajiban isteri-isterinya; larangan menyakiti hati Nabi.

3. KISAH-KISAH: Perang Ahzab (Khandaq); kisah Zainab binti Jahsy dengan Zaid; memerangi Bani Quraizhah.

4. LAIN-LAIN: Penyesalan orang-orang kafir di akhirat karena mereka mengingkari Allah SWT dan Rasul-Nya; sifat-sifat orang munafik.

FADILATNYA:-

1. Membaca ayat 45-48 akan mendapat kemuliaan dan kehormatan sejati.

2. Membaca ayat 60-66, Allah SWT akan menggerunkan dan membinasakan musuh-musuh.

No comments:

Post a Comment