Monday, January 26, 2009

SURAH FUSSILAT

41. SURAH FUSSILAT (54 ayat) – ‘YANG DIJELASKAN / JUGA DIKENALI SEBAGAI SURAH “HAA MIM AS SAJADAH”

DITURUNKAN DI MEKAH

Surah Fussilat ini adalah satu daripada tujuh surah sebaris dalam Al-Quran yang bermula dengan “HAA MIIM”. Orang yang mengamalkan surah ini akan mendapat pahala yang besar dan mendapat pembelaan di akhirat kelak.

Surah Fushshilat adalah surah ke-41, terdiri atas 54 ayat dan diturunkan sesudah Surah Al-Mu’min. Surah ini dinamai "Fushshilat" (yang dijelaskan) diambil dari perkataan Fushshilat yang terdapat pada permulaan surah ini.

POKOK-POKOK ISINYA:

1. KEIMANAN: Al Quran dan sikap orang-orang musyrik terhadapnya; kejadian-kejadian langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya membuktikan adanya Allah SWT; semua yang terjadi dalam alam semesta tidak lepas dari pengetahuan Allah SWT.

2. LAIN-LAIN: Hikmah diciptakan gunung-gunung; anggota tubuh tiap-tiap orang menjadi saksi terhadap dirinya pada hari kiamat; azab yang ditimpakan kepada kaum Aad dan Tsamud; permohonan orang-orang kafir agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal-amal soleh; berita gembira dari malaikat kepada orang-orang yang beriman; anjuran menghadapi orang-orang kafir secara baik-baik; ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari ke-Esaan Allah SWT; sifat-sifat Al Quranul Karim; manusia dan wataknya.


FADILATNYA:

1. Ayat 44 diamalkan sebagai pendinding diri.


"...Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman; dan sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, (AL-Quran itu) menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa (pandangan) mereka (bukan cahaya yang menerangi). Mereka itu - (dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidak ubahnya seperti) orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh (masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata)".

No comments:

Post a Comment