Wednesday, January 28, 2009

SURAH AL-BAYYINAH

98. SURAH AL-BAYYINAH (8 ayat) – ‘BUKTI’

DITURUNKAN DI MADINAH

Surah Al-Bayyinah adalah surah yang ke 98 di dalam Al Quran yang bererti bukti yang nyata, diambil dari perkataan Al Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah ini diturunkan sesudah surah Ath Thalaq. Ia dinamakan Al-Bayyinah kerana menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, membawa ajaran Islam yang benar, menjadi bukti yang nyata terutama terhadap orang-orang kafir Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Surah Al Bayyinah menerangkan salah satu sebab Allah SWT menurunkan Al Quran.

POKOK-POKOK ISINYA:

Pernyataan dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. datang, mereka terpecah belah, ada yang beriman dan ada yang tidak, padahal Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat.

Dalam surah ini Allah SWT menerangkan bahwa ajaran Nabi Muhammad s.a.w. adalah ajaran yang benar dan agama yang dibawanya adalah agama yang lurus yang mencakup pokok-pokok ajaran yang dibawa nabi-nabi yang dahulu. Pada surah Al Bayyinah diterangkan orang yang akan mendapat balasan yang baik dan orang yang akan mendapat siksa.

Fadilatnya:-

1. Menurut sebuah hadis Rasulullah SAW bermaksud:- Sesungguhnya Allah SWT setelah mendengar orang membaca surah ini lalu berfirman kepada pembacanya, “Bergembiralah kamu hai hamba KU; dengan kemuliaan KU, AKU tidak akan melupaimu dalam setiap gerak tingkah lakumu di dunia dan di akhirat; dan AKU tempatkan kamu di dalam syurga atas keredhaanmu”

No comments:

Post a Comment