Tuesday, January 27, 2009

SURAH AL-INFITHAR

82. SURAH AL-INFITHAR (19 ayat) – ‘PECAH-BELAH’

DITURUNKAN DI MEKAH

Surah Al-Infitar adalah surat ke-82 dalam Al Qur'an. Surah ini terdiri daripada 19 ayat dan diturunkan sesudah Surah An-Naazi’aat . Surah Al-Infitar yang dijadikan nama untuk surah ini adalah kata asal dari perkataan Infatarat (terbelah) yang terdapat pada ayat pertama.

POKOK-POKOK ISINYA;

1. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat;
2. Peringatan kepada manusia agar tidak terpedaya sehingga durhaka kepada Allah SWT;
3. Adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia;
4. Pada hari kiamat, manusia tidak dapat menolong orang lain, hanya kekuasaan Allah SWT yang berlaku pada waktu itu.

No comments:

Post a Comment