Thursday, January 22, 2009

SURAH AL-AN'AAM

6. SURAH AL-AN’AAM (165 ayat) – ‘BINATANG TERNAK’

DITURUNKAN DI MEKAH

Surah Al An'aam - (Binatang Ternakan) mempunyai 165 ayat. Hampir keseluruhan ayat-ayat-Nya diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Dinamakan Al-An'aam kerana di dalamnya disebut An'aam dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrikin yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. Juga dalam surah ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.

POKOK-POKOK ISINYA:

1. KEIMANAN: Bukti-bukti keesaan Allah SWT serta kesempurnaan sifat-sifatNya; kebenaran kenabian Nabi Muhammad s.a.w.; penyaksian Allah SWT atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, 'Isa, Ilayas, Alyasa', Yunus dan Luth; penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan, kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.

2. HUKUM HAKAM: Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah; makanan yang halal dan yang haram; wasiat yang sepuluh dari Al Quran, tentang tauhid keadilan dan hukum-hukum; larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah SWT.

3. KISAH-KISAH: Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul; kisah pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dan para nabi pada umumnya; cerita Nabi Ibrahim a.s. membimbing kaumnya kepada tauhid.

4. LAIN-LAIN: Sikap keras kepala kaum musyrikin, cara seorang nabi memimpin umatnya; bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul; tentangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul; kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan malaikat; beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan; nilai hidup duniawi.

FADILATNYA:-

1. Membaca surah Al-An’am sebanyak 7 kali, nescaya akan terhindar dari segala bala bencana.

2. Untuk merawat tubuh, bacalah ayat 1 sebanyak 7 kali pada waktu pagi, kemudian tiupkan ke tangan dan usapkan ke seluruh tubuh dengan tapak tangan. Demikian juga pada waktu petang. InsyaAllah orang yang melakukannya akan terpelihara daripada sebarang kesakitan dan bencana.

3. Barangsiapa membaca ayat 1-3, maka Allah SWT memerintahkan 40 para malaikat untuk mengawalnya supaya tidak terkena was-was syaitan.

4. Jika ayat 63 dan 64 dibaca oleh penumpang kapal, dia akan terselamat dari karam dan tenggelam.

No comments:

Post a Comment