Friday, January 23, 2009

SURAH YUNUS

10. SURAH YUNUS (109 ayat) – ‘YUNUS’

DITURUNKAN DI MEKAH

Surah Yunus adalah surah ke-10 dalam Al Qur'an, surah ini mempunyai 109 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyyah kecuali ayat 40, 94, 95, yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Surah ini dinamai surah Yunus kerana dalam surah ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus a.s. dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya.

POKOK-POKOK ISINYA:

1. KEIMANAN: Al Quran bukanlah sihir, Allah SWT mengatur alam semesta dari Arasy-Nya; syafaat hanyalah dengan izin Allah SWT; Wali-wali Allah; wahyu Allah SWT yang menerangkan perkara ghaib kepada manusia; Allah SWT menyaksikan dan mengamati perbuatan hamba-hamba-Nya di dunia; Allah SWT tidak mempunyai anak.

2. HUKUM HAKAM: Menentukan perhitungan tahun dan waktu dengan perjalanan matahari dan bulan; hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah SWT dan mendustakan ayat-ayat-Nya.

3. KISAH-KISAH: Kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir; kisah Bani Israil setelah keluar dari negeri Mesir; Nabi Yunus a.s. dengan kaumnya.

4. LAIN-LAIN: Manusia ingat kepada Allah SWT pada waktu kesukaran dan lupa pada waktu senang; keadaan orang-orang baik dan orang-orang jahat pada hari kiamat; Al Quran tidak dapat ditandingi; rasul hanya menyampaikan risalah.

Fadilatnya:-

1. Membaca ayat 64 akan terhindar dari mimpi-mimpi yang buruk dan mengigau.

No comments:

Post a Comment